Kompetencer

Jeg har altid haft skæve stillinger med enormt udviklingspotentiale og udpræget grad af selvbestemmelse. Det har stillet krav til kreativiteten og lært mig at afdække og udforske alle muligheder.

Min primære kompetence kalder jeg "connecting the dots": jeg kan analysere og se sammenhænge og muligheder, som måske ikke fremstår så tydeligt. I bund og grund er det summen af mange års erfaringer, som jeg samlet set arbejder med inden for områderne kommunikation, projektrådgivning og fundraising.

 

Kommunikation

At få et budskab igennem kan være svært. Den bedste idé kan komme til kort, hvis man ikke kan beskrive den, så modtageren forstår, hvad der menes. 

Modtagerrettet kommunikation handler om at formidle budskabet, så modtageren forstår det. 

 

Projektrådgivning

Igennem hele min karriere har jeg arbejdet med udviklingen og implementeringen af projekter i særdeleshed inden for læringsområdet.

Jeg er certificeret projektleder og kender alle delelementer og processer i et projekt.

Fundraising

Fundraising er en fast bestanddel af alle de projekter, jeg har været og er involveret i. Mange projekter ville ikke blive realiseret uden støtte fra fondsmidler.

Man bliver klogere og skarpere på projektet i fundraisingprocessen og gennem dialogen med fondene.